Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof ingediend bij Tweede Kamer

Minister Asscher heeft op 25 november 2016 het wetsvoorstel om het kraamverlof uit te breiden bij de Tweede Kamer ingediend. Wetsvoorstel Op dit moment heeft de partner van de moeder recht op twee dagen kraamverlof. De werkgever betaalt het loon over die twee dagen door. Daarnaast heeft de partner aansluitend op die twee dagen, nog […]


Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim

Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de vandaag verschenen jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC. Daling beroepsziekten Uit de rapportage blijkt verder dat in 2015 het aantal nieuwe beroepsziekten in Nederland 191 […]


Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen

Sinds vandaag wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er sinds vandaag een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Het UWV lanceert de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank […]


Werknemers in zorg ervaren hoge werkdruk

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg ervaren een bovengemiddeld hoge werkdruk. Daarnaast geven zij aan dat ze minder ruimte hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Ook is de emotionele belasting er hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. In 2015 zei ruim de […]


Vermindering kosten bij ontslag

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en kabinet concludeerden in het voorjaar dat de doelen van de Wet werk en […]